SUNT FÖRNUFT I STRUKTURERAD FORM

Kranar och andra påbyggnationer är stora investeringar. Självklart är du då mån om att det blir så som du önskar och planerar. Det är vi också. Vårt sätt att jobba skapar en trygghet för båda parter. Dessutom vet vi av erfarenhet att man som regel kan optimera slutresultatet när man gör ett grundligt förarbete och även får se påbyggnaden i en 3D-konstruktion ner på detaljnivå – innan den fysiska produktionen startar.

Läs gärna igenom texten nedan. Den förklarar hur vi arbetar från första kontakten till levererad produkt samt vår service som ökar livslängden på din påbyggnad. Egentligen är det bara sunt förnuft i strukturerad form.

1. Offert
När du beslutat dig för att investera i en kran eller annan typ av påbyggnad gör vi en första genomgång innan vi tar emot din order. Du förklarar vad du vill ha och vi berättar vad vi kan erbjuda dig för att koppla samman idé med praktik. Vi kan då ofta tipsa om lösningar som ytterligare förbättrar fordonets framtida funktion. När du känner dig mogen lägger du din order.

2. Ordergenomgång
I detta steg görs en grundlig genomgång av din order och både vår säljare och vår konstruktör närvarar, liksom du själv. Tillsammans vänder och vrider vi på orderns alla delar för att optimera funktioner och möjligheter. Det gäller att vara finurlig när man väger standardlösningar mot specialare för att i slutändan få en kostnadseffektiv och användarvänlig produkt.

3. Konstruktion i 3D
Nu gör vår konstruktör en 3D-konstruktion av påbyggnaden ner på detaljnivå. Man får ofta en aha-upplevelse då man i förväg ser slutresultatet, innan montörerna förverkligar planerna. Det här är också det sista tillfället att göra ändringar utan att de blir alltför kostsamma. Som kund är du synnerligen involverad i första, andra och tredje steget i processen.

4. Tillverkning
För att korta ner monteringstiden i verkstaden utför vi så mycket som möjligt av tillverkningen av påbyggnaden i förväg. Det har visat sig att vi kan reducera leveranstiden betydligt genom att vara väl förberedda när bilen rullar in i våra lokaler. Denna förfabricering uppskattas av våra kunder som vanligen vill ha sitt fordon fortare än kvickt.

5. Montering
Nu bereder vi plats för ditt fordon i vår välutrustade verkstad och monteringen av påbyggnaden börjar. Tack vare förarbetet kan monteringen utföras mycket effektivt. Vår noggrannhet i tidigare steg gör också att vi slipper onödiga problem och förseningar.

6. Leverans
Så är då den efterlängtade stunden här när vi levererar ditt färdigutrustade fordon. Men vi släpper dig inte vind för våg utan erbjuder en förarutbildning i Göteborg av kranens och påbyggnadens funktioner samt skötsel- och underhållsinstruktioner. Vi vill naturligtvis att du ska komma igång så snabbt och lätt som möjligt med ditt arbete.

7. Service
Liksom alla arbetsredskap mår kranen och påbyggnaden bra av regelbunden service. God omsorg i kombination med våra servicelösningar ger längre livslängd och ett högre andrahandsvärde. Givetvis håller vi samma höga servicenivå när det gäller reservdelar som på våra huvudprodukter. Direktkontakt med fabriken innebär alltid kunnig support och snabba leveranser.

Har du några funderingar är det bara att kontakta vår försäljning för ett möte när det passar dig.