GÖTEBORG

HUVUDKONTOR  |  FÖRSÄLJNING  |  MONTERING | PÅBYGGNAD | REPARATION | SERVICE
fassi kontor göteborg

Alldeles bredvid Göta Älv i Göteborg ligger vårt huvudkontor som sköter försäljning, ekonomi och övrig administration.
Här utförs påbyggnadsmontering och vi har också en stor serviceavdelning för våra kranar och påbyggnader.
Vi tar även hand om reparation och service på övriga kran- och påbyggnadsfabrikat.

FASSI SVERIGE AB
Marieholmsgatan 86
415 02 Göteborg

ÖPPETTIDER
Försäljning 7 – 17
Övrigt 7 – 16

VÄXEL
0771-71 30 30

SERVICE
031-12 60 11

EKONOMI
031-12 40 81

E-POST FÖRSÄLJNING
forsaljning@fassi.se

E-POST SERVICE
servicegbg@fassi.se

E-POST
info@fassi.se

VÄNERSBORG

PRODUKTION | MONTERING | PÅBYGGNAD | REPARATION | SERVICE | LACKERING
Fassi vänersborg lokal

Sydväst om Vänersborg finns vår tillverknings- och sammansättningsproduktion för våra påbyggnader.
Vi har tillgång till komplett anläggning för blästring och lackering

FASSI SVERIGE AB
AVD. VÄNERSBORG
Stampgatan 2
462 73 Vänersborg

ÖPPETTIDER
7 – 16

VÄXEL
0771-71 30 30

SERVICE
072-23 04 47

E-POST SERVICE
servicevbg@fassi.se

E-POST PRODUKTION
johannes@fassi.se

 

VÄXJÖ

FÖRSÄLJNING  |  SERVICEKONTOR
fassi kontor göteborg

I Växjö, har Fassi Sverige AB ett sälj- och servicekontor.
Detta är en viktig knytpunkt för att komma närmare våra kunder.

FASSI SVERIGE AB
AVD. VÄXJÖ
Annavägen 4A
352 46 Växjö

ÖPPETTIDER
Försäljning 7 – 17
Övrigt 7 – 16

AFFÄRSVILLKOR

FASSI Sverige AB är medlemmar i Lastfordonsgruppen, LFG,
och rättar oss efter deras villkor.
Vi hänvisar alltid till deras villkor LFG 21 i alla affärer.

acrobat_red
Läs mer om LGF