Under 2021 har Fassi jobbat med att få igenom en ISO certifiering och under april 2022 blev Fassi certifierade för ISO 9001 och ISO 14001. Läs mer om certifieringen på Certway.