REKLAMATIONSANSÖKAN/ WARRANTY CLAIM

  Ni erhåller därefter en mailbekräftelse att er ansökan skickats, ett separat mail med ärendenummer skickas så fort er ansökan registrerats. Detta ärendenummer hänvisar ni till vid efterföljande korrespondens.


  Serienummer på kran/byggnation eller K-nummer på CE-märkningen

  Ert fakturanr. eller fakturamärkning. Ert referensnummer eller märkning av ärende
  Skadedatum*
  Datum för reparation*
  Bifoga eventuella bilder eller dokument

  Bifoga eventuella bilder eller dokument

  Bifoga eventuella bilder eller dokument