REKLAMATIONSANSÖKAN/ WARRANTY CLAIM
  Serienummer på kran/byggnation eller K-nummer på CE-märkningen

  Ert fakturanr. eller fakturamärkning. Ert referensnummer eller märkning av ärende

  Skadedatum*

  Datum för reparation*
  Bifoga eventuella bilder eller dokument

  Bifoga eventuella bilder eller dokument

  Bifoga eventuella bilder eller dokument